Zoznam autorov

 • A

  • autor neznámy, nesignované

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Ajka, J.P.

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 2

   • Celkový počet diel: 2

  • Alekov, Napoleon

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Aleš, Mikoláš

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Autor, Testovací

   • Počet diel v online aukcií: 1

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 1

  • Alexy, Janko

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

 • B

  • Berecz, Ladislav

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Bosznay, István

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Bukovinský, Július

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 2

   • Celkový počet diel: 2

  • Barczi, sign.

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Bauch, Jan

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Bránsky, Ľudovít

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Butela, Jozef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Burett, ...

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Bubán, Štefan

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Bosznay, István

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

 • C

  • Černyš, Mykola

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Chaba, Karel

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 4

   • Celkový počet diel: 4

  • Chabera, Arnošt

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Csordák, Ľudovít

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Čihák, Milan

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Collinásy, Juraj

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Cína-Jelínek, František

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Chekirov, Talantbek

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

 • D

  • Dička, Rudolf

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Dalí, Salvador

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Dvorský, Bohumír

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

 • E

  • Ehrlich, Ladislav

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

 • F

  • Fremund, Richard

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Fedora, Jozef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

 • G

  • Goy, Gregory

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Gajdoš, Jozef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Gajdoš, Jozef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Glod, Alojz

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Garajová, Jozefína

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Grotkovský, Ján

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Gross, Hugo

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

 • H

  • Horváth, Ándor G.

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Horecký, Zdeno

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 5

   • Celkový počet diel: 5

  • Hála, Antonín

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 2

   • Celkový počet diel: 2

  • Hložník, Vincent

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 2

   • Celkový počet diel: 2

  • Hála, Jan

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 2

   • Celkový počet diel: 2

  • Hrabovský, sign.

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Hajdušek, J..

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Haviar, ...

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

 • I

  • Ilečko, Jozef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

 • J

  • Jasusch, Anton

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Janeček, Ota

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Jiroudek, František

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Johanides, Milan

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Jiran, Robert

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Jíra, Josef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

 • K

  • Kráľ, Fero

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Krutek, Juraj

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Krakovský, Jozef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 2

   • Celkový počet diel: 2

  • Kompánek, Vladimír

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 3

   • Celkový počet diel: 3

  • Kéry, Zoltán

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 5

   • Celkový počet diel: 5

  • Krupec, Viktor

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 4

   • Celkový počet diel: 4

  • Klemens, Jozef Božetech

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Kudzia, Miroslav

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Krčil, Josef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Komárek, Vladimír

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Krasický, Marcel

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Kollár, Jozef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Kollář, ...

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Krejsa, Josef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Kravec, Jozef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Kalvoda, Alois

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Katona, Nándor

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

 • L

  • Laluha, Milan

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

 • M

  • Myslivec, František

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Mravec, Milan

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 2

   • Celkový počet diel: 2

  • Medvecká, Mária

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Macek, sign. Leo

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Macula, Tibor

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Mišuthová, Eva

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Mandel, Jura

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • monogram J.H., ...

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Molnár, Karol

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Muška, Pavol

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Martinovský, Otto

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Mudroch, Ján

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

 • N

  • Nevan, Eugen

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Nerad, Josef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Načeradský, Jiří

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Nemes, Endre

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 2

   • Celkový počet diel: 2

  • Neogrády, László

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Németh, Gyorgy

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • neznámy kopista, ...

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

 • O

  • Olgyai, Viktor

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 3

   • Celkový počet diel: 3

  • Obendorf, Gustav Adolf

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Odvárka, Jan

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

 • P

  • Prukner, Štefan

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 4

   • Celkový počet diel: 4

  • Paulovič, Emil

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Prosecký, Josef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Pelikán, Julius

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Ponomarev, Yury

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Polívka, Václav

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Pirkhert, Alfred

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Plačková, ...

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Polónyi, Karol

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Pápay, Dezider

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Pavlíček, J.H.

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Poliak, Jozef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Prudil, Evžen

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Přibyl, ...

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Prítel, Ladislav

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

 • R

 • S

  • Světlík, Eduard

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Salay, Gejza

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 3

   • Celkový počet diel: 3

  • Spáčil, Jan

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Špála, Václav

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • signatúra, nečitateľná

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 4

   • Celkový počet diel: 4

  • Stehlík, sign.

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Sedláček, sign.

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Schurmann, Maximilián

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Satin, Jozef

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Stašík, Vojtech

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Schüler, Paul

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Sedláček, Vojtěch

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Smetana, Arnošt

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Siřínek, Karel

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Štrbíková, Margita

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Sylla, Miroslav

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Schmidt, Oskar

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Strážnický, František

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

 • T

  • Trizuljak, Marek

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Tell ml., Wilhem

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

 • U

  • Uprka, Joža

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

 • V

  • Votruba, Jaroslav

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 2

   • Celkový počet diel: 2

  • Veselka, Jindřich

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Valašík, ...

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Veris (Zamazal), Jaroslav

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

 • Z

  • Záborský, Ladislav

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 2

   • Celkový počet diel: 2

  • Zoubek, Olbram

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 0

   • Celkový počet diel: 0

  • Zůbek, Jan

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1

  • Záleský, František

   • Počet diel v online aukcií: 0

   • Počet diel v stálej ponuke: 1

   • Celkový počet diel: 1